Menu 
 

Šta je elektrosmog

Elektrosmog je generički termin za sve vrste smetnji nastalih uticajem električnih ili elektronskih sistema a opterećuju naš organizam. Primera radi i jednostavan kabl (čak Iako je povezani uređaj isključen) emutije štetne signale. Naravno efikasnost emitovanja je manja nego kada je uključen u visokonaponsku liniju. Naše telo funkcioniše kao kompjuter. Stalno se šalju signali iz našeg mozga za obavlajnje određenih funkcija (preko motornih ili senzitivnih nerava). Mozak signale dobija iz spoljašnje sredine preko naših čula. Tako dobijamo signal za, na primer, pomeranje ruke od toplotnog izvora. Negativni spoljni uticaji ometaju ove procese što dovodi do stresa i disfunkcije organa pa i celog našeg organizma.

Da li ste primetili da u tišini možete čutii signal na vašem televizoru pre no što zazvoni mobilni telefon?

Da li ste se zapitali šta se dešava u našem organizmu pod uticajem istih tih talasa?

Kao što na nas utiču različiti toksični hemijske materije, tako nas ometaju i negativni utjecaji električnih i elektromagnetskih polja iz uređaja i okolne. Sve veći broj osoba na te štetne utjecaje reaguje pojavom bolesti, od slabljenja imunskog sistema, kardiovaskularnih bolesti, bolesti centralnog nervnog sistema pa do pojave karcinoma.

Sve češće razmišljamo o kućnim i mobilnim telefonskim aparatima, kompjuterima, njihovim električnim i elektromagnetskim zračenjima, te posledicama koje ti aparatu uzrokuju. Takvi uređaji emituju elektromagnetne talase koji istovremeno produkuju toplinu i zračenje. Toplina koju proizvodi elektromagnetni talas je bezopasna za ljudski mozak, ali frekvencija emitovanih talasa može dovesti do problema u radu mozga. Posledice ne moraju biti trenutne i najčešće nisu, već osobe u dužem vremenskom periodu osećaju posledice dugotrajne izloženosti elektromagnetnim talasima.

Migrene, vrtoglavice, malaksalost, prehlada, kijavica, začepljenje sinusa, smanjenje koncentracije i pad radnog elana bivaju sve češće tegobe na koje se žalimo.

Električni uređaji zrače i ako su ugašeni

Električni uređaji kao što su televizijski aparat, radio-budilnici, kompjuteri ne bi trebalo da budu u spavaćoj sobi, jer tokom sna naši obrambeni sistemi su smanjeni i zbog toga posebno osetljivo reagujemo na zračenje. Električne uređaje nakon rada potrebno je u potpunosti isključiti. Kao što ste uklonili uređaje iz svoje sobe tako ih treba skloniti i iz dečije sobe jer je dečiji organizam posebno osetljiv.

Podeli: