Menu 

Hiperaktivnost i kvantna medicina

 

Hiperaktivnost i kvantna medicina

Pogledamo li danas obimnu literaturu na temu hiperaktivnosti ili količinu lekova koji se toj deci prepisuju, čini nam se da su takva deca postala veliki društveni problem. U današnje vreme 3-5% dece pokazuju takve simptome (3x više dečaka nego devojčica). Sve više ovakve dece dobijaju lekove koji menjaju ličnost i koji potencijalno mogu da dovedu do zavisnosti. Danas, ne samo roditelji, nego i lekari i naučnici čine jedinstven front protiv prepisivanja psihofarmakogena za decu.

Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću – ADHD (Attention Deficit Hiperactivity Disorder), jedan je od najčešćih poremećeja koji se u većini

Često se dešava da su simptomi prisutni, a da roditelji ne prepoznaju da se radi o ovom poremećaju. Osnovni simptomi se grupišu oko tri glavna znaka ovog poremećaja, a to su:

Simptomi impulsivnosti:

- Dete mnogo priča, za sve uvek ima komentar ili se ponaša kao da sve zna
- Daje odgovor i pre nego je pitanje postavljeno
- Ima problema da sačeka svoj red u toku jela i igre
- Prekida ili upada u reč drugome, ili se nameće (u komunikaciji, igri)

Simptomi hiperaktivnosti:

- Dete je u stalnom pokretu, ne može da sedi mirno(vrpolji se, klati nožicama ili rukama, telo mu je stalno aktivno)
- Napušta stolicu u situacijama kada se očekuje da sedi mirno
- Trčkara ili se pentra u sitaucijama u kojima je to socijalno ili bezbednosno neprihvatljivo
- Ima teškoća da se mirno igra ili uživa u slobodnim aktivnostima
- Uvek je spremno za akciju, ili se ponaša kao da je „uključeno u struju“

Simptomi problema pažnje:

- Dete ne uspeva da obrati pažnju na detalje, ili pravi greške usled nepažnje u toku zadatih i drugih aktivnosti
- Ima teškoće u održavanju pažnje u zadacima ili igri
- Deluje kao da ne sluša kada mu/joj se direktno obraća roditelj, vaspitač
- Ne prati date instrukcije ili ne uspeva da do kraja završi zadatke
- Gubi stvari neophodne za zadatke ili aktivnosti (igračke, olovke, knjige)
- Lako mu se poremeti pažnja spoljašnjim stimulansima (zvučnim, svetlosnim, mirisnim, dodirom)
- Zaboravlja dnevne aktivnosti, mada nenamerno, teško se uklapa u dnevnu rutinu, pa ga na to treba stalno podsećati)

Sa aspekta kvantne medicine, tj. BICOM terapeuta, postalo je uočljivo da sledeće bolesti suviše često prate sindrom hiperaktivnosti: neurodermatitis, ekcem, crevne gljivice (Candida albicans), opterećenje teškim metalima. Intolerancija na neku namirnicu, dodatak namirnicama i druga opterećenja čine jedan od glavnih faktora hiperaktivnosti.

Sledeće namirnice i dodaci namirnicama pojačavaju izražavanje hiperaktivnog sindroma:

- Šećer
- Aditivi (boje, arome, konzervansi)
- Salicilati
- Osnovne životne namirnice (intolerancija na kravlje mleko, pšenicu, jaja)

Ostala opterećenja koja utiču na hiperaktivnost su:

- Teški metali
- Sredstva za ublažavanje porođajnih bolova i za podsticanje porođaja
- Opterećenje elektrosmogom i zračenjima zemlje (podzemne vode, Hartmanov čvor)
- Opterećenje toksinima (pesticidi, industrijska hemija...)

Dijagnostičkim pregledom aparatom BICOM možemo utvrditi postojanje gorenavedenih opterećenja. Saznanjem šta smeta Vašem detetu, možete mu pomoći da ozdravi.

Hiperaktivnoj deci a i odraslima sa tim problemom može se pomoći BICOM metodom bez negativnih sporednih efekata.