Menu 

O aparatu

Prvi BICOM (bio-communication) biorezonantni aparat je nastao 1987. godine na Institutu REGUMED iz Minhena, pod okriljem H.Bruegmana i F.Morela. Aparat je razvijen za medicinske, dijagnostičke i terapijske svrhe, a zasniva se na biorezonantnoj metodi lečenja pomoću oscilacija (frekvenci). Preko trideset godina kliničkog iskustva i uz pomoć vodećih BICOM terapeuta, Institut Regumed je razvio najnapredniji biorezonantni sistem dostupan danas. U samom aparatu su objedinjene akupunktura, homeopatija i biorezonanca, što ga čini najboljim biorezonantnim uređajem, bez konkurencije. Ordinacija Biokvant poseduje poslednju verziju Bicom aparata - BICOM OPTIMA +

Aparat BICOM je 2008. godine registrovan kao medicinsko sredstvo u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije

Fiziološke i patološke oscilacije

Sama idejna osnova je plod dr F. Morela koji je podelio elektromagnetne signale čovečijeg tela na fiziološke – zdrave oscilacije i na patološke-nezdrave. Ustanovljeno je da su fiziološke oscilacije harmonične i praktično identične kod svih ljudi, za razliku od patoloških, koje su nespecifične i različite kod svakog pojedinca. Izraz “biorezonantna terapija” je uveo sam H. Bruegman.

S druge strane, naučno je dokazano da sve supstance emituju određen elektromagnetni talas, svaki sa svojim individualnim karakteristikama (frekvenkcijski obrazac). BICOM koristi ove obrasce uzete ili iz tela ili substance koja opterećuje organizam i razdvaja ih u harmonične i disharmonične. Zdravi talasi mogu biti pojačani i poslati nazad u telo da ojačaju normalne funkcije, dok se nezdravi talasi invertuju (okrenu naopačke) pre nego se vrate u telo, da bi poništili svoje negativne efekte.

bicom o aparatu

Treba naglasiti da je kod biorezonantne metode ključna upravo terapija, a testiranje je tek prvi korak kojim se dolazi do pravih razloga poremećaja u organizmu. Dakle, svrha i istinsko bogatstvo ove metode nije tek puka dijagnostika, već provođenje terapije, kojom se tegobe smanjuju ili u potpunosti uklanjaju. Iskustvo i znanje terapeuta je takođe od presudnog značaja! Drugim rečima, biorezonantni terapeut, ali i pacijent koji se zadovoljava samo testiranjem, nije shvatio svrhu i suštinu biorezonance.