Menu 

Kvantna medicina

 

Kvantna medicina

Svest ljudi o zdravlju znatno se povećala poslednjih godina. Sve veći broj pacijenata želi aktivno učešće u lečenju, a ne pasivno primanje recepata i lekova. Sve je manje onih koji su spremni olako da popiju pilulu kada im je loše. Mnogi pacijenti se plaše neželjenih efekata hemijskih lekova i počinju da traže korisne alternative.

Alternativna medicinaNaravno, moramo biti svesni da konvencionalna medicina u mnogim segmentima nema alternative, kao što su bolesti koje zahtevaju intezivnu negu ili operaciju. Međutim, sve veći broj hroničnih bolesnika se pita o posledicama dugoročne upotrebe lekova i da li možda postoje drugi načini lečenja njihovih tegoba? Možemo li da proizvedemo sopstvene lekove? Prepoznaje li naš organizam sam neprijatelje zdravlja i može li sam da se izbori sa njima? Kakvi su to elektromagnetni talasi koji struje našim organizmom? Kako smo to izgubili moć za samoizlečenjem? Na sva ova pitanja pokušava da odgovori kvantna medicina.

Ljudski organizam je složeni kibernetski sistem sa veoma razvijenom energetsko-informativnom mrežom, integrisan na više nivoa. To znači da bolest ne prepoznaju samo ugrožene ćelije i oragni, već sve ćelije čitavog organizma, te su sposobne da ga brane preko mnogostrukih i veoma komplikovanih mehanizama samoregulacije. Kvantna medicina, kao nova medicinska disciplina upravo se zasniva na poznavanju energetskog polja organizma. Reguliše poremećaj frekvence, pokreće imunološki sistem i pokreće sopstvenu, unutrašnju laboratoriju za proizvodnju supstanci koje će se izboriti sa bolešću.

kvantna medicina biokvantTo je upravo suština kvantne medicine i njenih neograničenih mogućnosti u preventivi i lečenju mnogih oboljenja čiji je uzročnik nepoznat. Snaga signala kojim se deluje na organizam je krajnje niska, što potvrđuje da nije reč o fizičkom delovanju na organizam, već samo o informaciji koju on dobija da bi se sam pokrenuo ka izlečenju (nema neželjenih efekata). Evidentan je efekat produženog dejstva i uzlazna linija ozdravljenja posle svake terapije.

Biorezonantnom terapijom se postiže normalizacija na fizičkom nivou i u mentalno-emotivnoj sferi pacijenta, što znači da se prevazilazi psihosomatska priroda oboljenja.

ZAKAŽITE PREGLED I UVERITE SE U MOĆ KVANTNE MEDICINE!