Menu 
 

Teški metali u vašem organizmu

Teški metali su najverovatnije najstariji toksini poznati čovečanstvu.

Olovo se koristilo pri dobijanju srebra još 2000 god. pre nove ere. Hipokrat je prvi opisao, 370. god. pre nove ere, stomačne tegobe kod osobe koja je kopala rudu. Arsen se koristio za ukrašavanje egipatskih grobnica.

Teški metali se razlikuju od ostalih toksina po tome što ih ljudi ne proizvode, niti ih mogu uništiti, a ne stavaraju ih ni mikroorganizmi. Mogu se naći i u vodi i u zemlji, ali nastaju i antropogenim delovanjem (sadržaj olova u ledu na Grenladu povećan je 200 puta od 800. god. pre nove ere, do danas).

Kontaminacija teškim metalima može biti:

 • Primarna: kontaminacija biljaka preko tla, vode, vazduha, đubriva i kontaminacija životinja hranom ili vodom;
 • Sekundarna: tokom prerade, pakovanja, skladištenja, preko uređaja za proizvodnju hrane, pribora za jelo, posuda, aditiva itd.

Toksični efekti teških metala mogu biti akutni i hronični.

Na toksičnost metala utiču sledeći faktori:

 • interakcija sa drugim elementima
 • starost organizma, način života, imuni sistem

Najznačajniji neorganski kontaminanti su: arsen, živa, olovo i kadmijum.
Od značaja za zdravlje ljudi su: aluminijum, paladijum, bakar, kobalt.
Kancerogeni su: arsen, berilijum, kadmijum, olovo, hrom, nikl.

Zato je važno znati da je nemoguće izbeći ih u potpunosti, a kada se natalože u našem organizmu, mogu da uzrokuju veoma ozbiljne zdravstvene probleme i tegobe. Hronična toksičnost podrazumeva izloženost organizma manjim dozama teških metala u dužem vremenskom periodu.

Savremena nauka ih je klasifikovala u sledeće grupe:

 • Psihički poremećaji trovanja: depresija, nagle promene raspoloženja, halucinacije, pojačana agresivnost, nesanica, hronični umor, mentalna iscrpljenost, gubitak apetita, strahovi, oslabljena pažnja i koncentracija, Alchajmerova bolest.
 • Senzorni poremećaji trovanja: preosetljivost na svetlost, problemi sa sluhom
 • Motorni poremećaji trovanja: teškoće i problem pri hodanju, otežano gutanje, problem sa govorom, gubitak ravnoteže, epileptični napadi
 • Želudačno crevni poremećaji trovanja: česte mučnine, povraćanje, dijareja,bol i grčevi u stomaku, osećaj žarenja u grlu i ustima, upala jednjaka, upala želuca i creva, kancer pankreasa, debelog creva i želuca.
 • Respiratorni poremećaji trovanja: plućna fibroza, astma, bronhitis, upala pluća
 • Kardiovaskularni poremećaji trovanja: oštećenje krvnih sudova, tahikardija, hiperteznija, anemija.
 • Ostalo poremećaji trovanja: neuritis, neuropatija, utrnulost ekstremiteta, parestezije ( trnci ), poremećaj rada jetre i bubrega, slabljenje imunog sistema, poremećaj menstrualnog ciklusa, menstrualni bolovi, prevremeni poremećaj.

Putevi izloženosti čoveka teškim metalima:

Arsen: industrija, pesticidi, boje za tapete, antibiotici, voda,vazduh, pušenje, morski plodovi, vino...
Kadmijum: baterije, staklo, plastika, akumulatori, duvanski dim, vodovodne cevi, iznutrice, školjke, gljive, kakao, pirinač, gazirana pića, rafinirano pšenično brašno, zubne proteze...
Olovo: molerske boje, izduvni gasovi vozila, cevi, hrana, grnčarija, konzerve, konzervirana hrana,posudje, štampane novine, pasta za zube, ambalaže...
Živa: fungicidi, amalgam, vakcine, vazduh, voda, kozmetika, masti za psorijazu, laksativi, puderi za telo, boje za tetovažu, riba i riblji proizvodi, žita, mlečni proizvod, junetina...
Aluminijum: vakcine, dezodoransi, paste za zube, plombe, posuđe, limenke, kuhinjska so, nosni sprejovi, sir u listićima, lekovi, voda, izbeljeno brašno...

U interesu očuvanja zdravlja, potrebno je s vremena na vreme kontrolisati opterećenje organizma teškim metalima i uraditi detoksikaciju.

BICOM aparat može da detektuje opterećenje organizma teškim metalima. BICOM biorezonantnom terapijom se brzo i  efikasno vrši osobađanje od teških metala.

Delovi teksta preuzeti sa Interneta.

Podeli: