Menu 
 

Šta su čakre?

Sila životne energije se kreće kroz niz energetskih centara u telu, koji se nazivaju ČAKRE.

Istočnjačka duhovna tradicija uči da svi mi u telu imamo sedam energetskih centara, poređanih u stub od prepona do temena. Oni su tajni jer u normalnim uslovima ne možemo da ih vidimo ili otkrijemo. Oni se zovu čakre, što bukvalno znači - točak koji se okreće. Sudeći po medijima koji tvrde da ih mogu videti, čakre podsećaju na vrtlog ili na točkove koji se okreću. Navodno čakre imaju oblik i kretanje poput vrtloga, oblik koji obično vidimo kada se voda sliva niz slivnik ili kada se uragan posmatra iz satelita.

Čakre utiču na naše fizičko telo putem sedam žlezda endokrinog sistema. Te žlezde, koje su takođe naređane od prepona do glave, regulišu cirkulaciju životno važnih hormona. Po istočnjačkom učenju, životna energija se kreće kroz čakre i prenosi u telo putem endokrinog sistema. Kako čakre regulišu cirkulaciju energijemkroz telo, tako endocrine žlezde kao odgovor na to, regulišu hormonalni život tela.

Neravnoteža ili nedostatak bilo kog hormona koji luče endokrine žlezde, dovodi do problema sa jednom ili više čakri. Endokrini sistem koji ne funkcioniše pravilno, brzo dovodi do bolesti, starenja, propadanja, pa čak i smrti. Brzina okretanja čakri je od velikog značaja. Kod zdrave osobe, svih sedam čakri okreću se veoma brzo, pokrećući životnu silu ka gore, od prepona ka glavi. Pored toga kod zdrave osobe, svih sedam čakri okreću se istom brzinom i rade usklađeno.

Ukoliko su jedna ili više čakri blokirane u svom prirodnom kretanju, ili čak prestanu da se okreću, životna energija ne može da cirkuliše. Rezultat toga su starenje i bolest. Sam proces starenja može se definisati u smislu aktivnosti ili neaktivnosti okretanja čakri. Kod nenormalnih stanja čakri kao što su nedovoljno okretanje, pogrešan smer okretanja, usporenost, dolazi do gubitka zdravlja i starosti.

Pored toga što utiču na celo telo, sedam čakri imaju i psihološku dimenziju. One šalju “poruke” tokom različitih stanja uma, osećanja i percepcije. Iako većina nas ne može da vidi čakre, lako možemo da oslušnemo poruke koje nam šalju.

Zamislite ove situacije i način na koji ih opisujemo: leptiri u stomaku, vatra u grudima, knedla u grlu, digla mi se kosa na glavi… Ovo su primeri kako energije čakri komuniciraju sa nama putem različitih percepcija i stanja uma. U trenucima iznenadnog straha ili panike, kao u slučaju vesti o smrtnom slučaju ili teškoj bolesti, možete osetiti nešto poput električnog udara koji kao da vibrira u preponama. Ovo se dešava zato što je stimilisana korenska čakra koja se nalazi u tom delu tela. Ona se bavi sa osnovnim životnim problemima kao što su fizički opstanak, preživljavanje, hrana, novac, sigurnost, stabilnost, snaga i biološke osnove.

Verovatno ste iskusili neprijatne trenutke nervoznog iščekivanja poznatog kao “leptiri” u stomaku, pred neki javni nastup ili kada je trebalo da se suočite sa nekim, posebno ako su u pitanju ljudi od autoriteta. To je energetska poruka koja dolazi od treće čakre, solarnog pleksusa. Ona se odnosi na problem ličnog izražavanja, osećaja identiteta, volje i moći. Solarni pleksus utiče na varenje, bilo da se radi o hrani ili o čulnim iskustvima ili idejama.

Kada vam se pojavi knedla u grlu, to je poruka od pete čakre, iz grlenog centra. Osećanja koja preplavljuju srčanu čakru, prelivaju se u grlenu čakru koja je centar vokalnog samo-izražavanja koji se odnosi na komunikaciju i samoizražavanje.

Iako je ovo krajnje pojednostavljen način da se opišu uticaji čakri, pomaže nam da uvidimo kako njihove energije utiču na naš život. Svaka čakra predstavlja različiti fundamentalni problem. Korenska čakra se odnosi na naše fizičko uzemljenje, druga koja se nalazi u visini genitalija nosi se sa seksualnošću, razmnožavanjem, emocijama i vezama. Treća čakra se odnosi na snagu volje pojedinca. Četvrta, srčana čakra je posrednik između svih sedam centara. To je mesto samilosnog uvida, univerzalne ljubavi, empatije, ravnoteže između unutrašnjih i spoljašnjih uticaja, sebe kao bića i spoljašnjeg sveta. Svi aspekti izražavanja odnose se na petu, grlenu čakru. Šesta čakra, treće oko, nalazi se između obrva i odnosi se na vidovnjačke sposobnosti, osećajnost, intuiciju i maštu. Na vrh glave, na temenu, nalazi se sedma čakra, krunska čakra, koja je centar savesti, razumevanja i spiritualne inteligencije. Ukoliko ste osetljivi, tu ćete primiti iskre božanskog – mravinjanje po vlasištu.

Petar Kelder

I KORENA ČAKRA

Lokacija: perineum, tačka između anusa i polnih organa

Boja: crvena

Delovi tela: limfni sistem, skeletni sistem (kosti i zubi), prostata, bešika i sistem eliminacije, donji ekstremiteti (noge-stopala,članci,itd.), nos.

Endokrina žlezda: nadbubrežna žlezda

Čulo: miris

Element: zemlja

Svest: bezbednost,opstanak, poverenje, odnos prema novcu, kući, poslu. Sposobnost da se čvrsto stoji na zemlji, prisutnost ovde i sada. Ova čakra takođe odražava vezu osobe sa njenom majkom I sa majkom Zemljom.

II SAKRALNA ČAKRA

Lokacija: centar abdomena

Boja: narandžasta

Delovi tela: reproduktivni sistem, polni organi, slabinski splet živaca

Endokrina žlezda: jajnici i testisi

Čulo: čulo ukusa, apetit

Element: voda

Svest: ova čakra se vezuje za delove svesti koji se tiču hrane i seksa. Odnosi se na komunikaciju tela sa bićem iznutra, o tome šta telo želi i šta mu treba. Sposobnost da se imaju deca takođe je pridružena ovoj čakri. Ova čakra se vezuje za emotivno telo i spremnost osobe da oseti emocije.

III SOLAR PLEKSUS ČAKRA

Lokacija: solarni pleksus

Boja: žuta

Delovi tela: mišićni sistem, koža kao sistem, solarni pleksus, debelo crevo, stomak, jetra i drugi organi i žlezde u regionu solarnog pleksusa

Endokrina žlezda: pancreas

Čulo: čulo vida

Element: vatra, Sunce

Svest: delovi svesti pridruženi ovoj čakri uključuju percepciju koja se tiče snage, kontrole, slobode, komotnost koju smo u mogućnosti da pružimo sebi – lakoća postojanja. Mentalne aktivnost i mentalno telo su vezani za ovu čakru kao i nivo bića koji nazivamo ličnost – ego.

IV SRČANA ČAKRA

Lokacija: središte grudi

Boja: smaragdno zelena

Delovi tela: srce,sistem cirkulacije, srčani pleksus koji pokriva pluća I čitavu zonu grudi

Endokrina žlezda: timus (kontroliše imunski sistem)

Čulo: čulo dodira (osetljivost kad smo dodirnuti pokazuje osetljivost srčane čakre)

Element: vazduh

Svest: percepcija ljubavi, veza sa osobama bliskim našem srcu, kao što su ljubavni partner, brat, sestra, roditelji, deca. Teškoće sa disanjem ili plućima, pokazuju napetost u srčanoj čakri. Odnos osobe prema vazduhu odražava njen odnos prema ljubavi

V GRLENA ČAKRA

Lokacija: podnožje grla

Boja: nebesko plava

Delovi tela: grlo, vrat, ruke, šake

Endokrina žlezda: tiroidna žlezda

Čulo: čulo sluha

Element: etar

Svest: aspekt izražavanja i prihvatanja. Izražavanje može biti u formi komunikacije kada neko nešto želi i šta želi, ili može biti umetničko izražavanje (slikanje, muzika, ples kao oblik izražavanja šta osećamo u sebi). Izražavanje je povezano sa prihvatanjem. Metafizički, ova čakra je povezana sa stvaralaštvom, stvaranjem, izražavajući u fizičkom svetu ispunjenje cilja.

VI ČEONA ČAKRA

Lokacija: središte čela (treće oko)

Boja: indigo

Delovi tela: čelo, slepoočnice, karotidni pleksus

Endokrina žlezda: hipofiza

Čulo: ekstra čulno opažanje (vidovitost – unutrašnje čulo vizije)

Element: unutrašnji zvuk (intuicija)

Svest: ova čakra se vezuje za duboki unutrašnji nivo bića koji nazivamo Duh, tačka gledišta iz dubog dela našeg bića (podsvesno ili nesvesno)

VII KRUNSKA ČAKRA

Lokacija: vrh glave

Boja: bela, ljubičasta

Delovi tela: vrh glave, mozak i ceo nervni sistem

Endokrina žlezda: pinealna žlezda

Čulo: čulo empatije (uživljavanja), doživljavanje tuđeg iskustva kao svog

Element: unutrašnja svetlost, ono što doživljavamo u najdubljem delu naše svesti

Svest: krunska čakra pokazuje naš odnos sa Ocem na Nebu. To reprezentuje našu vezu sa biološkim ocem, koja je model za naš odnos sa autoritetom i kao krajnji cilj, sa Bogom. To je nivo duše. Kada neko ima osećaj odvojenosti od oca, tada zatvara krunsku čakru, doživljava osećaj izolacije i usamljenosti, kao da je u školjci i ima teškoće u kontaktu sa onima oko sebe.

Podeli: