Menu 
 

ADITIVI HRANE

Ova lista sadrži 254 emulgovanih aditiva hrane. Oni se smatraju potpuno bezopasnim i tehnološki neophodnim, ali je iskustvo pokazalo da imaju visok potencijal kao okidači alergijskih reakcija.

listaAditiva

ANTIOKSIDANSI

Sprečavaju da kiseonik iz vazduha reaguje sa masnim sastojcima hrane, pa tako usporavaju kvarenje hrane. Stavljaju se u sve jestive masnoće, proizvode od krompira, grickalice, supe, začine, marcipan, nugat i proizvode od kikirikija.

Antioksidansi 1

 • E 320 BHA – butilizovan hidroksianizol
 • E 321 BHT – butilizovan hidroksitoluen
 • E 1102 glukozan oksidaza

Antioksidansi 2

 • E 310 propil galat
 • E 311 okti galat
 • E 312 dodeoil galat
 

Antioksidansi 3

 • E 306 tokoferol – vitamin E
 • E 307 alfa tokoferol
 • E 307 gama tokoferol
 • E 309 delta tokoferol

Antioksidansi 4

 • E 300 L – askorbinska kiselina vit. C
 • E 301 Na L – askorbat
 • E 302 Ca L – askorbat
 • E 304 6 – palmitoleik vit. C
 

AROMATICI

Pojačavaju ukus namirnica. Teraju ljude da više jedu. Koriste se u sušenim, zaleđenim ili termički obrađenim proizvodima. Najpoznatiji je glutamat iz biozačina (Vegeta, Začin C ...) koji izaziva glavobolje, tj. „sindrom kineskog restorana“ zbog velikih količina glutamate u tim jelima.

Aromatici 1

 • E 621 mono Na L – glutamate
 • E 622 mono K L – glutamate
 • E 623 Ca di L – glutamate
 • E 624 mono amoniju L – glutamate
 • E 625 Mg di L – glutamat

Aromatici 2

 • E 620 L – glutaminska kiselina
 • E 626 – gvanilična kiselina
 • E 627 di Na – gvanilat
 • E 628 di K – gvanilat
 

Aromatici 3

 • E 630 – inozinska kiselina
 • E 631 di Na – inozinat
 • E 632 di K – inozinat
 • E 633 di Ca – inozinat

Aromatici 4

 • E 634 Ca 5 – ribonukleotid
 • E 635 di Na 5 – ribonukleotid
 • E 636 – maltol
 • E 637 – etil maltol
 

EMULGATORI

Povezuju masne i vodene sastojke u emulziju. Koriste se u hlebovima, pecivu, kolačima, testeninama, grickalicama, supama, sosovima, desertima i margarinu.

Emulgatori 1

 • E 322 lecitin
 • E 422 amonijum fosfatid glicerol sirćetna kiselina
 • E 470 Na-K-Ca soli masnih kiselina
  (magnezijum stornat)

Emulgatori 2

 • E 471 mono di – gliceridi jestivih masnih kiselina
 • E 472 a – sirćetni estri glicerol sirć. kis.
 • E 472 b – estri mlečne kiseline
 • E 472 c – limunski estri glicerola
 • E 472 d – tartarični estri glicerola
 • E 472 e – diacetil tartarični estri glicerola
 • E 472 f – sirćetni estri glicerola
 

Emulgatori 3

 • E 473 ester šećera
 • E 474 gliceridi šećera
 • E 475 poliglicerolski estri masnih kiselina

Emulgatori 4

 • E 491 sorbitan monostearat
 • E 492 sorbiton-stearat
 • E 493 sorbiton-monolaurat
 • E 494 sorbiton-monolent
 • E 495 sorbiton-monopalmit
 

BOJE

Boje služe da namirnice lepše izgledaju i otvaraju apetit. Koriste se u slatkišima, proizvodima od ribe, džemovima sa zaslađivačem, margarinu, sirevima i u kandiranom voću.

Žuta boja

 • E 100 kurkumin (turmerlk)
 • E 102 tartrazin
 • E 104 kinolin žuta
 • E 160a karoten
 • E 161a flavoksantin
 • E 161b lutein
 • E 161c kriptoksantin
 • E 161e violaksantin

Crvena boja

 • E 110 žuta boja zalaska sunca
 • E 120 kohinealana (karmini)
 • E 122 azorubin
 • E 122 azorubin
 • E 123 amarant
 • E 124 ponceau (ponso)
 • E 127 eritrozin
 • E 129a luro crvena
 • E 161f rodoksuntin
 • E 162 betanin
 • E 180 rubin pigment BK
 

Plava boja

 • E 131 patent plava
 • E 132 indigonit 1

Zelena boja

 • E 140 hlorofil a+b
 • E 141 jedinjenja hlorofil-bakar
 • E 142 sjajna, kisela zelena
 

Braon boja

 • E 150 karamel

Crna boja

 • E 151 sjajna, crna BN
 • E 153 ugljeno crna
 • E 579 gvožđe-glukonat
 • E 585 gvožđe-laktat
 

Narandžasta boja

 • E 160d likopen
 • E 173 aluminijum 1
 • E 160e apo 8 kurotinal
 • E 160f apo 8 karoten kiseli etil ester
 • E 161d rubiksantin
 • E 161g kantaksantin

Zlatna-srebrna boja

 • E 174 srebro
 • E 175 zlato
 

Bela boja

 • E 170 Ca karbonat
 • E 171 titanijum dioksid

Mešavina boja

 • E 101 laktoflavin
 • E 101a riboflavin 5 fosfat
 • E 154 braon FK
 • E 155 braon HTK
 • E 160 o kapsantin, kapsorubin
 • E 172 oksid gvožđa
 

KONZERVANSI

Produžavaju trajanje namirnica tako što sprečavaju razvoj bakterija. Dozvoljeni su u proizvodima od ribe, hlebu, kolačima, testeninama, sosovima, masnoćama, čipsu i mesnim prerađevinama.

Konzervansi 1

 • E 160b borat
 • E 200 sorbinska kiselina
 • E 201 Na sorbat
 • E 202 K sorbat
 • E 203 Ca sorbat

Konzervansi 2

 • E 210 benzoična kiselina
 • E 211 Na benzoat
 • E 212 K benzoat
 • E 213 Ca benzoat
 

Konzervansi 3

 • E 214 etil estar PHB
 • E 215 etil estar PHB Na so
 • E 216 propil estar PHB
 • E 217 propil estar PHB Na so
 • E 218 metil estar PHB
 • E 219 metil estar PHB Na so

Konzervansi 4

 • E 220 sumpor dioksid
 • E 221 Na sulfat
 • E 222 Na hidrogen-sulfit
 • E 223 Na disulfit
 • E 224 K disulfit
 

Konzervansi 5

 • E 226 Ca disulfit
 • E 227 Ca hidrogen-sulfit
 • E 228 K hidrogen-sulfit
 • E 230 bifenil
 • E 231 ortofenil fenol

Konzervansi 6

 • E 232 Na ortofenil-fenolat
 • E 233 tiabendazol
 • E 234 nizin
 • E 235 natamicin
 

Konzervansi 7

 • E 236 mravlja kiselina
 • E 237 Na formitat
 • E 238 Ca formitat
 • E 239 heksametil entetramin

Konzervansi 8

 • E 242 dimetil dikarbonat
 • E 249 K nitrit
 • E 250 Na nitrit
 • E 251 Na nitrat
 • E 252 K nitrat
 

Konzervansi 9

 • E 280 propjonična kiselina
 • E 281 Na propjonat
 • E 282 Ca propjonat
 • E 283 K propjonat

Konzervansi 10

 • E 290 ugljen dioksid
 • E 629 Ca gvanilat
 • E 925 hlor
 • E 926 hlor dioksid
 • E 1105 lizozin
 

KISELINE

Kontrolišu kiseo ukus namirnica. Dozvoljene su u svim vrstama namirnica.

Kiseline 1

 • E 260 sirćetna kiselina
 • E 261 K acetat
 • E 262 Na diacetat
 • E 263 Ca acetat

Kiseline 2

 • E 270 mlečna kiselina
 • E 296 malična kiselina
 • E 297 furamična kiselina
 • E 325 Na laktat
 • E 326 K laktat
 • E 327 Ca laktat
 

Kiseline 3

 • E 330 limunska kiselina
 • E 331 Na citrat
 • E 332 K citrat
 • E 333 Ca citrat
 • E 334 tartarična kiselina

Kiseline 4

 • E 335 Na tartrat
 • E 336 K tartrat
 • E 337 Na-K tartrat
 • E 338 ortofosforna kiselina (coca-cola)
 

Kiseline 5

 • E 339 Na ortofosfat
 • E 340 K ortofosfat
 • E 341 Ca ortofosfat
 • E 343 Mg ortofosfat
 • E 350 Na malat
 • E 351 K malat
 • E 352 Ca malat

Kiseline 6

 • E 353 metataratična kiselina
 • E 354 Ca tartrat
 • E 450a Na-K difosfat
 • E 450b Na-K trifosfat
 • E 450c Na-K polifosfat
 

Kiseline 7

 • E 526 Ca hidroksid
 • E 527 amonijum-hidroksid
 • E 529 ca oksid
 • E 540 Ca difosfat
 • E 543 Na-K polifosfat

Kiseline 8

 • E 500 Na karbonat
 • E 501 K karbonat
 • E 503 amonijum-karbonat
 • E 504 Mg karbonat
 

Kiseline 9

 • E 507 hidrohlorna kiselina
 • E 508 K hlorid
 • E 509 Ca hlorid
 • E 510 amonijum hlorid

Kiseline 10

 • E 513 sumporna kiselina
 • E 514 Na sulfat
 • E 516 Ca sulfat
 • E 524 Na hidroksid
 • E 525 K hidroksid
 

Kiseline 11

 • E 574 glukonska kiselina
 • E 575 glukonski-delta-lakton
 • E 576 Na glukonat
 • E 577 K glukonat
 • E 578 Ca glukonat

Kiseline 12

 • E 920 L cistein
 • E 921 cistin
 

ZASLAĐIVAČI

Služe kao zamena za šećer, ali povećavaju apetit za slatkišima. Ako se previše uzimaju mogu da izazovu proliv.

Zaslađivači 1

 • E 420 sorbitol
 • E 421 manitol
 • E 950 acesulfam K
 • E 951 aspartam

Zaslađivači 2

 • E 952 ciklamat
 • E 953 izomalt
 • E 954 saharin
 • E 957 taumatin
 

Zaslađivači 3

 • E 959 neohesperidin
 • E 965 maltit
 • E 966 laktit
 • E 967 ksilit
 

SEPARATORI

Supstance koje služe da se čestice soli i bibera ne slepljuju, da se bolje sipa. Predstavljaju okidače alergijskih reakcija sluznice.

Separatori 1

 • E 530 Mg oksid
 • E 535 Na heksacijanoferat
 • E 536 K heksacijanoferat

Separatori 2

 • E 901 pčelinji vosak
 • E 902 vosak sveće
 • E 903 karnauba vosak
 • E 904 shellac (ljuštura školjke)
 • E 910 ester voska
 

SREDSTVA ZA ZGUŠNJAVANJE

Služe za želiranje i vlaženje namirnica. Povezuju sastojke u tečnim namirnicama, kao što su kremovi, pudinzi, supe i mlečni proizvodi.

Zgušnjivači 1

 • E 400 alginična kiselina
 • E 401 Na alginat
 • E 402 K alginat

Zgušnjivači 2

 • E 403 amonijum alginat
 • E 404 Ca alginat
 • E 405 propilen glikol alginat
 

Zgušnjivači 3

 • E 406 agar
 • E 407 karaginan
 • E 410 locust besn gum

Zgušnjivači 4

 • E 412 guar guma
 • E 413 fragakant
 • E 414 akacija-bagrem
 • E 415 ksantin guma
 

Zgušnjivači 5

 • E 440a pektin
 • E 440b amidizovani pektin

Zgušnjivači 6

 • E 460 celuloza
 • E 461 metil celuloza
 • E 463 hidroksipropil celuloza
 • E 464 hidroksipropil metil celuloza
 • E 465 metil etil celuloza
 • E 466 Na karboksimetil
 

Zgušnjivači 7

 • E 1401 skrob tretiran kiselinom
 • E 1403 izbeljeni skrob
 • E 1404 oksidovani skrob

Zgušnjivači 8

 • E 1410 mono skrob fosfat
 • E 1411 diskrob fosfat/NMP
 • E 1412 diskrob fosfat/POC
 

Zgušnjivači 9

 • E 1413 fosforizovani diskrob fosfat
 • E 1414 acetilizovani diskrob fosfat
 • E 1420 acetat skroba

Zgušnjivači 10

 • E 1422 acetilizovan diskrob adipat
 • E 1440 hidroksipropil skrob
 • E 1442 hidroksil diskrob fosfat
 • E 1450 Na-oktantil sukcinat
 

E 605 poznat kao otrov za pacove, a ipak prepoznat kao dozvoljeni aditiv hrane.

Podeli: